Att förstå kunden och
bli av med den

Trafikförsäkringsföreningen är ansvariga för att alla bilar ska vara försäkrade och oförsäkrade bilägare blir bötfällda kunder hos TFF. En annorlunda kommunikationsutmaning då TFF anlitade Oh My! för att få så få kunder som möjligt.

Att strutsa en räkning

I kundundersökningar visade det sig snabbt att merparten visste att en bil behövde vara försäkrad. Det som hade hänt alltför ofta är att en skjuter på att försäkra bilen för att ta tag i det vid ett senare tillfälle. Vi alla på kontoret kände igen oss. Vi hade alla varit där – kanske inte med TFF – men i liknande läge. Vi kände med målgruppen och då kunde vi även börja jobba mot den.

Kampanjen och problemen växte fram

Anledningen till varför folk väntade med att försäkra sina bilar var krångel. Något man helst sköt på. Något man hellre gjorde sen. För att illustrera att detta inte är hållbart tog vi den idéen och skruvade upp den till elva. Vad skulle hända om folk behandlade andra problem på samma sätt? Helt enkelt blundade för och sköt på saker som upplevdes som lite jobbiga. Genom värme och humor försökte vi framställa och likställa de problemen med trafikförsäkringen. Allt för att upplysa om att trafikförsäkring krävs. Från dag 1.

Ta tag i det direkt

Hörlurar som trasslat sig bortom igenkänning. Ett diskberg som börjat ta form av Amazonas djungel. Frysen som frostat ner halva köket och en vattenläcka som döljs med renässanskonst. Att säga att vi hade kul när vi spånade fram växande vardagsproblem är en underdrift. Vi kände att vi hade skapat en kampanj som var både rolig och skapade igenkänning utan pekpinnar eller negativitet. Något vi hade blivit varnade för att målgruppen inte svarade bra på.

Andra sidan av TFF

Idag fortsätter samarbetet med att Oh My! är i full färd att visa upp den andra sidan av TFF. För alla dom där böteskronorna (och många miljoner mer tillskjutet) reparerar TFF våra vägar efter smitskador men framförallt de tar hand om dem som drabbats av trafikolyckor från oidentifierade eller oförsäkrade fordon. Det blir en helt annan utmaning men en vi ser fram emot.